Cymraeg Mynediad i'r Safle English Enter Site
Cwsmeriaid

Mae Contact Centre Cymru yn darparu gwasanaeth archebu ar gyfer Bwcabus; cynllun gwobrwyedig sy'n gwasanaethu cymunedau ar draws Canolbarth Cymru ac yn darparu gwasanaeth bws cadwadwy lleol ar eu cyfer.

Rhan o FirstGroup, mae Contact Centre Cymru yn darparu gwasanaeth cwsmer cwbl ddwyieithog ar gyfer First Cymru, cwmni sy'n gweithredu gwasanaethau bysiau ar draws De a Gorllewin Cymru.

Mae Contact Centre Cymru yn darparu gwasanaeth cwsmer trwy gyfrwng y Gymraeg i National Rail Enquiries, cwmni rheilffordd cenedlaethol y DU.

Mae Dŵr Hafren Trannon wedi'i leoli yn Coventry gyda chwsmeriaid ar draws y DU, ac mae Contact Centre Cymru yn darparu gwasanaeth cyfrwng Cymraeg i gwsmeriaid y cwmni dŵr yng Nghymru.

Mae Contact Centre Cymru yn darparu gwasanaeth cwsmer cwbl ddwyieithog ar gyfer Traveline Cymru, y gwasanaeth gwybodaeth am gludiant cyhoeddus yng Nghymru, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru.

Mae Trenau Arriva Cymru, sy’n rhan o Grŵp Arriva, yn gweithredu gwasanaethau trenau ar draws Cymru a’r Gororau. Caiff gwasanaeth canolfan gyswllt sy’n gwbl ddwyieithog ei ddarparu gan Contact Centre Cymru.